Disclaimer Founders Carbon Network B.V.

Founders Carbon Network B.V. staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de data en content van deze site. Founders Carbon Network B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van (de data en content) van deze website. Founders Carbon Network B.V. is evenmin aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van de tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van deze website.

Founders Carbon Network B.V. heeft de data en content op deze website zorgvuldig proberen samen te stellen. Desondanks garandeert Founders Carbon Network B.V. niet dat de data en content geschikt zijn voor enig doel waarvoor de bezoeker deze website bezoekt. Alle data en content, alsmede de daaraan gerelateerde producten die op deze website worden aangeboden door Founders Carbon Network B.V., worden zonder waarborg van volledigheid, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel door Founders Carbon Network B.V. verstrekt.

Tussen de bezoeker van deze website en Founders Carbon Network B.V. zijn de algemene voorwaarden van Founders Carbon Network B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen: www.fCN-NL.com/algemene-voorwaarden/ en worden op eerste verzoek eveneens kosteloos toegezonden. Founders Carbon Network B.V. wijst de bezoeker van deze website erop dat gebruik van enige data, content, product of dienst van deze website of van Founders Carbon Network B.V., voor risico van de bezoeker komt. Het wordt de bezoeker van deze website altijd aangeraden om onafhankelijke inlichtingen raad te plegen en/of onderzoek te verrichten voorafgaand aan het gebruik van via deze website verkregen informatie.

Founders Carbon Network B.V. behoudt zich het recht voor om de data en content op deze website te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder daarvan de bezoeker op de hoogte te stellen.